410

Tylu zbuntowanym katolikom chciałbym powiedzieć, że uchybiają swoim obowiązkom ci, którzy — zamiast podporządkować się dyscyplinie i posłuszeństwu wobec prawowitej władzy — [tworzą] frakcje, drobne stronnictwa, stają się robakami niezgody, spiskowcami i intrygantami, podżegaczami głupich walk osobistych, tkających sieć zawiści i rozłamów.

Ten punkt w innym języku