444

Czy świadomi swoich obowiązków, pozwolimy, aby cały dzień upłynął nam bez pamiętania o tym, że posiadamy duszę? W codziennej modlitwie myślnej powinniśmy ciągle oczyszczać swoje intencje, aby nie zboczyć z drogi.

Tematy
Ten punkt w innym języku