452

Oczywiście, masz kroczyć wiernie swoją drogą: jako człowiek czynu… z powołaniem kontemplacyjnym.

Ten punkt w innym języku