467

Umartwienie jest mostem zwodzonym, który ułatwia nam wejście do twierdzy modlitwy.

Ten punkt w innym języku