618

Na co zda się uczeń, który się nie uczy?

Ten punkt w innym języku