626

Żywisz gorące pragnienie, by jak najszybciej zostać wykutym, uformowanym, obrobionym i wygładzonym, żeby stać się harmonijnym narzędziem, które skutecznie wykona przewidzianą pracę, wyznaczoną misję… na wielkim polu Chrystusowym. Modlę się dużo za ciebie, aby ten zapał był dla ciebie bodźcem w godzinie zmęczenia, niepowodzenia, ciemności… ponieważ “wyznaczona misja na wielkim polu Chrystusowym” nie może się zmienić.

Ten punkt w innym języku