629

Skoro Bóg nazwał cię “przyjacielem”, powinieneś odpowiedzieć na to wezwanie, powinieneś iść szybkim krokiem, z należytym pośpiechem — w Bożym tempie! W przeciwnym razie narażasz się na to, że pozostaniesz zwykłym widzem.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku