917

Pewien współczesny autor napisał: “Plotkowanie jest zawsze czymś nieludzkim; ukazuje mierną wartość osoby; jest oznaką złego wychowania; dowodzi braku wyczucia; jest niegodne chrześcijanina”.

Ten punkt w innym języku