921

W najmniejszej wiosce — mówił ktoś znużony obmowami — powinno być tak jak w stolicy. — Nie wiedział, biedak, że pod tym względem wieś i wielkie miasto wcale się nie różnią. — Ty, z miłości do Boga i do bliźniego, nie popadaj w tę “prowincjonalną” i tak mało chrześcijańską wadę. — O pierwszych uczniach Chrystusa mówiono: Popatrzcie, jak oni się miłują! Czy w każdej chwili można by powiedzieć to samo o tobie, o mnie?

Ten punkt w innym języku