936

W niektórych kręgach, zwłaszcza intelektualnych, dostrzega się i wyczuwa grupy sekciarskie, którym czasem służą nawet katolicy. Z cynicznym uporem podtrzymują one i propagują oszczerstwa, aby rzucić cień na Kościół, poszczególne osoby lub instytucje — wbrew wszelkiej prawdzie i wszelkiej logice. Módl się codziennie z wiarą: Ut inimicos Sanctae Ecclesiae humiliare digneris, abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego — nieprzyjaciół, gdyż sami się nimi mienią — upokorzyć raczył, te rogamus, audi nos! — Upokórz, Panie, tych, którzy Cię prześladują, jasnością swojego światła, które jesteśmy zdecydowani szerzyć.

Ten punkt w innym języku