136

Chcel by som, aby ste v celej hĺbke pochopili Učiteľovu prirodzenosť, ktorá nestavia svoj kajúcny život na obdiv, pretože to isté žiada aj od teba: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 16—18).

Tak by si sa mal cvičiť v duchu pokánia: pred Bohom, ako jeho syn, ako malé dieťa, ktoré svojmu otcovi ukazuje, ako veľmi ho má rado tým, že sa dokáže vzdať i svojich niekoľko málo pokladov pochybnej hodnoty — nejakej cievky, vojačika bez hlavy, uzáveru od fľaše — stojí ho to veľa urobiť tento krok, no láska nakoniec zvíťazí a dieťa spokojne vystrie ruku.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku