141

Zamysli sa ešte raz nad svojím životom a popros o odpustenie za tú alebo onú vec, ktorú ti svedomie pripomenie — za nesprávne používanie jazyka, za myšlienky, ktoré sa stále točia iba okolo teba, za všetky kritické posudky, ktoré ťa tak hlúpo trápia a neprestajne ti spôsobujú nepokoj a starosti. Môžete byť predsa tak šťastní! Veď Boh chce, aby ste boli spokojní, opití radosťou, aby ste kráčali po tých istých cestách šťastia ako po nich kráčal On! Nešťastní sa cítime, len keď sa snažíme z tejto cesty zísť a vyberieme si chodník sebectva a zmyselnosti, alebo, čo je ešte horšie, keď sa vyberieme cestou pokrytcov.

Kresťan by mal byť hodnoverný, pravdivý a úprimný vo všetkom, čo koná. Jeho život by mal vyžarovať jediného ducha — Kristovho. Ak by mal byť niekto na svete skutočne dôsledný, tak je to kresťan, pretože mu bol zverený dar pravdy (Porov. Lk 19, 13), ktorá nás vyslobodí (Porov. Jn 8, 32) a tento dar by mal prinášať ovocie. Otče — možno sa ma opýtate — ako dosiahnem pravdivosť života? Ježiš Kristus dal svojej Cirkvi všetky potrebné prostriedky: naučil nás modliť sa, obracať sa na jeho nebeského Otca, zoslal nám svojho Ducha, Veľkého Neznámeho, ktorý pôsobí v našej duši, a nechal nám viditeľné znamenia svojej milosti, sviatosti. Využívaj ich. Zintenzívni svoj život zbožnosti. Modli sa každý deň. A nikdy neodťahuj ramená pred radostnou ťarchou Pánovho kríža.

Bol to Ježiš, ktorý ťa pozval, aby si ho ako dobrý učeník nasledoval a pri putovaní na tejto zemi rozsieval radosť a pokoj, ktoré svet nemôže dať. A preto by sme mali kráčať bez strachu zo života a bez strachu zo smrti, neutekať za každú cenu pred bolesťou, pre kresťana veľkým prostriedkom na očistenie a príležitosťou naozaj milovať svojich bratov, využívajúc pritom tisíce príležitostí, ktoré nám obyčajný život ponúka.

Náš čas už vypršal a preto musím urobiť bodku za týmito úvahami, ktorými som sa pokúsil pohnúť tvojím srdcom, aby si odpovedal tak, že si dáš zopár konkrétnych predsavzatí, málo, ale zato dobre uvážených. Mysli na to, že Boh chce, aby si bol spokojný a že ty, ak zo svojej strany dáš, čo môžeš, budeš šťastný, veľmi šťastný, ba až prešťastný, hoci v ti žiadnej chvíli nebude chýbať kríž. No tento kríž už nebude popraviskom, lež naopak trónom, z ktorého bude kraľovať Kristus. A po jeho boku jeho Matka, ktorá je aj našou Matkou. Svätá Panna ti vyprosí potrebnú silu, aby si sa s rozhodnosťou vybral v šľapajach jej Syna.

Tento bod v inom jazyku