138

Duch pokánia

Snažíš sa už o stanovenie si úprimných predsavzatí? Pros Pána, aby ti pomohol byť pre lásku k nemu na seba náročný, aby si do všetkého prirodzene vlieval očisťujúcu esenciu umŕtvovania, aby si sa dokázal úplne stráviť v tichej, neokázalej službe ako horiaca lampička pred Svätostánkom. A keby ťa práve nenapadalo, ako konkrétne odpovedať na Pánove výzvy, klopúce na tvoje srdce, dobre ma počúvaj.

Pokánie je presné plnenie časového rozvrhu, ktorý si si určil, aj keď sa telo bráni a myseľ sa snaží uniknúť do fantastického snenia. Pokánie znamená vstávať načas. A tiež bez vážneho dôvodu nenechávať na neskôr úlohu, ktorá je pre teba ťažšia alebo ťa stojí viac námahy.

Pokánie spočíva v tom, že dokážeš zladiť svoje povinnosti voči Bohu, voči sebe a voči ostatným, že budeš sám k sebe náročný, aby si si našiel čas, ktorý každá vec potrebuje. Konáš pokánie, keď sa láskyplne podriaďuješ svojmu času na modlitbu, hoci si unavený, otrávený, alebo chladný.

Pokánie je správať sa vždy k ostatným, a hlavne k tvojim najbližším, s maximálnou láskavosťou. Pokánie znamená venovať sa s najväčšou jemnosťou trpiacim, chorým a tým, ktorí strádajú. Pokánie znamená trpezlivo hovoriť s nepríhodnými a otravnými ľuďmi. Znamená to prerušiť alebo zmeniť svoj program, keď si to okolnosti a zvlášť dobré a spravodlivé záujmy druhých vyžadujú.

Pokánie spočíva v tom, že budeš s dobrou náladou znášať tisíc malých nepríjemností všedného dňa a neopustíš svoju prácu, hoci ťa už prešlo počiatočné nadšenie; v tom, že vďačne zješ všetko, čo ti predložia a nebudeš si rozmarne vyberať.

Pre rodičov a pre tých, ktorých úlohou je rozhodovať alebo vychovávať, pokánie znamená napravovať, keď je to potrebné, a to podľa druhu chyby a povahy toho, kto takú pomoc potrebuje, a nechať sa pritom ovplyvniť hlúpym a sentimentálnym subjektivizmom.

Duch pokánia vedie k tomu, že sa nebudeme nezriadene upínať na kolosálny náčrt svojich plánov do budúcnosti, na ktorý sme už naskicovali čiary a „majstrovské“ ťahy štetcom. Akú veľkú radosť spravíme Bohu, keď sa budeme vedieť zriecť našich čmáraníc a amatérskej mazanice a dovolíme mu, aby to bol On, kto dodá obrazu rysy a farby, aké sa jemu najviac páčia!

Tento bod v inom jazyku