64

Práca sa má stať modlitbou

V týchto chvíľach rozhovoru s Ježišom, ktorý nás vidí a počúva zo Svätostánku, často zvyknem hovorievať, že nemôžeme upadnúť do neosobnej modlitby a pripomínam, že na to, aby sme s Pánom ihneď nadviazali dialóg — slová nie sú nevyhnutné — je potrebné vyjsť z anonymity, postaviť sa pred neho takí, akí sme, bez skrývania sa v mase ľudí zapĺňajúcej kostol, bez rozplývania sa v nekonečnom slede prázdnych slov, ktoré nevychádzajú zo srdca a ktoré sú nanajvýš tak plodom nejakého bezobsažného zvyku.

Ešte dodám, že aj tvoja práca by mala byť osobnou modlitbou, mala by sa premeniť na veľký rozhovor s naším nebeským Otcom. Ak budeš hľadať posvätenie vo svojej profesionálnej činnosti a prostredníctvom nej, nevyhnutne sa budeš musieť snažiť o to, aby sa stala modlitbou bez anonymity. A nemôžeš ani dovoliť, aby sa tvoje radosti a starosti pokryli šeďou rutinného a neosobného plnenia úloh, pretože v tom okamihu by vyhasol onen božský impulz, oživujúci tvoju každodennú prácu.

V mysli sa mi práve vynorila živá spomienka na moje cesty na front počas španielskej občianskej vojny. Bez akýchkoľvek ľudských prostriedkov k dispozícii som jednoducho šiel tam, kde niekto potreboval moju kňazskú službu. V tých tak zvláštnych okolnostiach, ktoré by pre mnohých mohli byť pohnútkou k ospravedlneniu rôznych zanedbaní a pokleskov, neobmedzoval som sa len na poskytovanie čisto asketických rád. Mal som iba jedinú starosť, tú istú, čo pociťujem i dnes a prosím Pána, aby ju prebudil aj vo vás: zaujímal som sa o dobro duší tých chlapcov a o ich radosť tu na zemi, povzbudzoval som ich, aby svoj čas využívali užitočnou prácou, aby vojna nebola v ich životoch iba niečím ako uzavretou zátvorkou. Žiadal som ich, aby sa neopúšťali, aby robili všetko možné preto, len aby zákopy a vojenské baraky nezačali pripomínať vtedajšie staničné čakárne, kde ľudia zabíjali čas čakaním na vlaky, ktoré, ako sa zdalo, nemali nikdy prísť.

Konkrétne som im odporúčal, aby sa zamestnali nejakou užitočnou činnosťou — napríklad štúdiom alebo učením sa jazykov — niečím zlučiteľným s ich vojenskou službou; radil som im, aby nikdy neprestávali byť Božími mužmi a snažili sa o to, aby všetko ich konanie bolo operatio Dei, Božou prácou. A bol som dojatý, keď som videl, ako sa títo chlapci, v situáciách vôbec nie ľahkých, obdivuhodne správali: ich vnútorná pevnosť bola očividná.

Tento bod v inom jazyku