70

Pre lásku k Bohu, pre lásku k dušiam a preto, aby sme dostáli svojmu povolaniu kresťana, musíme dávať dobrý príklad. Aby sme nevzbudzovali pohoršenie, aby sme nevyvolali ani ten najmenší tieň podozrenia, že Božie deti sú nedbalé alebo nanič, aby sme nedávali zlý príklad… mali by ste sa ako zodpovední ľudia snažiť dávať svojím konaním vrchovatú mieru, tak, ako je to vlastné čestnému človeku. Tak ako roľník, ktorý obrába pôdu a pritom neustále pozdvihuje svoje srdce k Bohu, tak ako tesár, kováč, úradník, intelektuál — všetci kresťania — majú byť vzorom pre svojich kolegov, bez povýšenosti, lebo sme si veľmi dobre vedomí toho, že jedine ak počítame s Ním, podarí sa nám zvíťaziť: my sami ani slamku zo zeme nezdvihneme (Porov. Jn 15, 5). A preto by mal každý, vo svojej práci, v postavení, ktoré mu v spoločnosti prináleží, cítiť povinnosť pracovať pre Boha, aby všade rozsieval Jeho pokoj a radosť. „ Dokonalý kresťan so sebou vždy prináša pokoj a radosť. Pokoj, pretože vie, že žije v Božej prítomnosti; a radosť, pretože vidí, ako je zahrňovaný Jeho darmi. Taký kresťan je skutočná osobnosť, svätý Boží kňaz “ (Klement Alexandrijský, Stromata, 7,7 (PG 9, 451).

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku