68

Všetko robiť z Lásky

Možno sa ma opýtaš: A ako sa mi podarí konať vždy v tomto duchu a poriadne vykonávať svoju prácu? Odpoveď nie je odo mňa, ale od svätého Pavla: „Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! Nech sa všetko medzi vami deje v láske“ (1 Kor 16, 13—14). Všetko robte z lásky a slobodne, nepripúšťajte si nikdy strach či rutinu, slúžte nášmu Bohu Otcovi.

Pretože som to veľakrát zažil, veľmi rád si niekedy opakujem verše síce chabej umeleckej hodnoty, ale zato veľmi názorné:

Môj život je celý z lásky;

a ak som v láske skúsený,

bolesť je tá sila;

veď nik nemiluje viac než ten,

ktorého to láska utrpením naučila.

Svojim pracovným povinnostiam sa venuj z lásky: všetko rob z lásky a práve preto, že budeš milovať, zistíš, hoci by si pritom zakúšal trpkosť neporozumenia, nespravodlivosti, nevďaku a dokonca iba ľudského neúspechu — aká je tvoja práca plodná. Sladké ovocie, semeno večnosti!

Tento bod v inom jazyku