155

Plody Eucharistie

Keď Pán pri Poslednej večeri ustanovil Najsvätejšiu Eucharistiu, už bola noc, čo poukazovalo na to — ako hovorí svätý Ján Zlatoústy —, že čas sa už naplnil (Svätý Ján Zlatoústy, In Matthaeum homiliae, 82, 1 (PG 58, 700)). Na svet padla noc, pretože staré obrady, dávne znaky nekonečného Božieho milosrdenstva voči ľudstvu sa mali dočkať svojho naplnenia, otvoriac cestu novému skutočnému úsvitu: novej Veľkej noci. Eucharistia bola ustanovená v noci, ako príprava na ráno Zmŕtvychvstania.

Aj my sa musíme vo svojom živote pripravovať na tento úsvit. Musíme sa zbaviť všetkého, čo je už opotrebované, škodlivé a neužitočné — znechutenie, pochybnosti, smútok, zbabelosť — toto všetko musíme od seba odhodiť. Najsvätejšia Eucharistia prináša do života Božích detí božskú novosť, a my na ňu musíme odpovedať in novitate sensus (Porov. Rim 12, 2), obnovou celého nášho zmýšľania i konania. Bol nám daný nový zdroj energie, mocný koreň zaštepený do Pána. Nemôžeme sa viac vracať k starému kvasu, keď už raz máme Chlieb dneška i zajtrajška.

Témy
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku