159

Kresťanský optimizmus

Niekedy sa možno objaví pokušenie, ktoré nám nahovára, že toto všetko je síce nádherné, ale len ako nejaký neuskutočniteľný sen. Už som vám hovoril o obnovení viery a nádeje; buďte nezlomní, majte absolútnu istotu, že naše nádeje sa nadmieru naplnia vďaka obdivuhodným Božím dielam. Je však nevyhnutné, aby sme boli skutočne zakotvení v kresťanskej čnosti nádeje.

Nezvykajme si ako na samozrejmosť na zázraky, ktoré sa dejú pred našimi očami: na tú nesmiernu skutočnosť, že Pán každý deň zostupuje do rúk kňaza. Ježiš chce, aby sme boli bdelí, aby sme sa stále presviedčali o veľkosti jeho moci, a aby sme znovu počuli jeho sľub: venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum (Mk 1, 17), poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí; ak ma budete nasledovať, budete účinní a budete privádzať duše k Bohu. Musíme preto viac dôverovať týmto Pánovým slovám: nastúpiť do loďky, chopiť sa vesiel, napnúť plachty a vyplávať na more sveta, ktoré nám Kristus dáva ako dedičstvo. Duc in altum et laxate retia vestra in capturam! (Lk 5, 4). Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!

Ten apoštolský zápal, ktorý Kristus vložil do našich sŕdc, nesmie zoslabnúť — vyhasnúť —, kvôli nejakej falošnej pokore. Je síce pravda, že so sebou vlečieme ťarchu svojich úbohostí, no pravdou je aj to, že Pán s našimi chybami počíta. Jeho milosrdnému pohľadu neunikne, že my ľudia sme stvorenia so svojimi obmedzeniami, slabosťami, nedokonalosťami, so sklonom k hriechu. No aj tak nám prikazuje, aby sme bojovali, aby sme uznali svoje chyby; nie preto, aby sme klesali na mysli, ale aby sme to oľutovali a živili v sebe túžbu stať sa lepšími.

Okrem toho musíme mať stále na pamäti, že sme len nástroje: Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh (1 Kor 3, 5-6). Učenie, posolstvo, ktoré máme hlásať, má svoju vlastnú nekonečnú plodnosť, ktorá nie je naša, ale Kristova. Veď to samému Bohu záleží na tom, aby sa uskutočňovalo dielo spásy, aby bol vykúpený svet.

Tento bod v inom jazyku