List Filipanom


List Filipanom 1, 1Cesta469

List Filipanom 1, 6Ísť s Kristom176


List Filipanom 2, 5–8Boží priatelia97111201236

List Filipanom 2, 6–8Ísť s Kristom19213162113144162

List Filipanom 2, 7–10Vyhňa1021

List Filipanom 2, 8Cesta628


List Filipanom 3, 19Boží priatelia43

List Filipanom 3, 20Boží priatelia300Ísť s Kristom126

List Filipanom 3, 21Boží priatelia98


List Filipanom 4, 5Brázda53

List Filipanom 4, 12–13Boží priatelia123213271305

List Filipanom 4, 13Cesta717Ísť s Kristom120Vyhňa232337656

List Filipanom 4, 21Ísť s Kristom96