271

Odkiaľ čerpal svätý Pavol takú silu? Omnia possum in eo, qui me confortat (Fil 4, 13), môžem všetko, lebo to Boh mi dáva túto vieru, túto nádej, túto lásku. Len veľmi ťažko dokážem uveriť v nadprirodzenú účinnosť nejakého apoštolátu, ktorý nemá podporu a nie je pevne zakotvený v neustálom styku s Pánom. Uprostred práce, áno, doma, na ulici, so všetkými problémami, čo sa každý deň vynárajú, jedny závažnejšie než tie druhé. Tam, nikde inde, no so srdcom úplne pri Bohu. Potom naše slová, naše skutky — dokonca i naše poklesky — budú vydávať bonus odor Christi (2 Kor 2, 15)— ľúbeznú Kristovu vôňu, a ľudia si to určite všimnú a povedia: to je kresťan.

Tento bod v inom jazyku