113

Keď uvažujeme nad dôstojnosťou poslania, ku ktorému nás Boh povoláva, v ľudskej duši sa môže zrodiť domýšľavosť a pýcha. To je ale falošné ponímanie kresťanského povolania, ktoré zaslepuje a spôsobuje, že zabúdame, že sme stvorení z hliny; že sme len prach a bieda. Pamätajme, že zlo nie je len vo svete, okolo nás, ale že je v nás samotných, že sa zahniezdilo v našich vlastných srdciach, a preto sme schopní podlostí a sebectva. Len Božia milosť je pevná skala: my sme piesok, iba sypký piesok.

Keď sa ohliadneme na dejiny ľudstva, alebo aj na súčasný stav sveta, s bolesťou pozorujeme, že po dvadsiatich storočiach je ešte stále málo tých, čo sa nazývajú kresťanmi, a tí, ktorí sa týmto názvom honosia, sú toľkokrát svojmu povolaniu neverní. Pred rokmi mi jeden človek, ktorý nemal zlé srdce, no nebol veriaci, ukázal mapu sveta a povedal: Tu vidíte drvivú porážku Krista. Toľko storočí snáh, aby sa jeho učenie dostalo do ľudských duší, a pozrite sa na výsledok: kresťanov niet.

Ani dnes nechýbajú takí, ktorí takto rozmýšľajú. Lenže Kristus neutrpel porážku: jeho slovo a jeho život neprestajne obohacujú tento svet. Kristovo dielo, úloha, ktorú mu zveril jeho Otec, sa uskutočňuje stále; jeho sila preniká dejinami, prináša pravý život, a keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom (1 Kor 15, 28).

Pri uskutočňovaní tejto úlohy vo svete z nás Boh chcel urobiť svojich spolupracovníkov, chcel podstúpiť riziko našej slobody. Do hĺbky duše ma dojíma pohľad na novonarodeného Ježiša v Betleheme: bezbranné, bezmocné dieťa, neschopné akéhokoľvek odporu. Boh sa odovzdáva do rúk ľudí, približuje sa nám, znižuje sa na našu úroveň.

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu (Flp 2, 6-7). Boh prijíma skutočnosť našej slobody, našej nedokonalosti, našej biedy. Dovolí, aby jeho Božské poklady boli uložené v nádobách z hliny, aby sme ich dávali spoznávať aj iným, v zmesi ľudskej slabosti a Božej moci.

Témy
Tento bod v inom jazyku