300

V tomto úsilí o identifikovanie sa s Kristom rozlišujeme ako keby štyri stupne: hľadať Krista, nájsť Krista, stýkať sa s Kristom, milovať Krista. Zrejme ste už pochopili, že sa nachádzate ešte len v prvej etape. Hľadajte ho túžobne, hľadajte ho v sebe zo všetkých síl. Keď to budete robiť naozaj usilovne, odvažujem sa vám zaručiť, že ste ho už vlastne našli, že ste ho začali spoznávať a milovať, a začali tak spoločnú konverzáciu v nebi (Porov. Flp 3, 20).

Prosím Pána, nech sa rozhodneme v srdciach pestovať tú jedinú šľachetnú ctižiadosť, ktorá za to stojí: ísť spolu s Ježišom, ako s ním šla jeho blahoslavená Matka a svätý patriarcha Jozef, túžobne a obetavo, bez toho, žeby čokoľvek zanedbávali. Zakúsime šťastie z priateľstva s Bohom, vo vnútornom sústredení zlučiteľnom s našimi profesionálnymi a občianskymi povinnosťami. A budeme mu ďakovať za jemnosť a zreteľnosť, s akými nás učí plniť vôľu nášho Otca, ktorý prebýva na nebesiach.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku