628

Teraz, keď ti je tak ťažko byť poslušným, spomeň si na svojho Pána: „Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.“ — Stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku