754

To je ključ, ki odpira vrata v nebeško kraljestvo: “Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum.” — Kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, … tisti bo vstopil!

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku