766

Prepustitev božji volji je ključ do sreče na zemlji. — Reci, torej: “Meus cibus est, ut faciam voluntatem eius.” — Moja hrana je, da izvršujem njegovo voljo.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku