762

Dejanje poistovetenja z božjo voljo: Gospod, ti tako hočeš? … Potem tako hočem tudi sam!

Ta točka v drugem jeziku