763

Ne dvomi! Pusti, da se iz srca dvigne na ustnice “Fiat” — zgôdi se! … — ki bo krona žrtve.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku