761

Svobodni človek, podvrzi se prostovoljni sužnosti, da Jezusu ne bo treba reči o tebi tega, kar je sv. Tereziji rekel o drugih: “Terezija, jaz sem hotel … A ljudje niso hoteli.”

Ta točka v drugem jeziku