165

Du … som för en obetydlig jordisk förälskelses skull har gått igenom så många förnedrande upplevelser, tror du verkligen att du älskar Kristus när du inte - för hans skull - står ut med den där förödmjukelsen?

Denna punkt på ett annat språk