152

Känner du inte att större frid och en djupare gemenskap väntar dig, om du motsvarar den utomordentliga nåd som kräver att du helt och fullt lösgör dig? Kämpa för honom, kämpa för att glädja honom: men styrk samtidigt ditt hopp.

Denna punkt på ett annat språk