255

Skall jag förklara för dig exakt hur jag tänker mig din "väg"? Hör på: om du besvarar din kallelse, kommer du att arbeta för Kristus som knappast någon annan. Om du blir en bönens människa kommer du att besvara din kallelse på det sätt jag nyss sade, och offervilligt kommer du att söka de hårdaste arbeten … Och du kommer att vara lycklig här nere och ännu lyckligare i det eviga Livet.

Denna punkt på ett annat språk