Kristen kallelse

När Kristus går förbi

Kristen kallelse → apostolat

Samtal med Josemaría Escrivá

Kristen kallelse → apostolisk kallelse
Kristen kallelse → arbetets helgelse

Samtal med Josemaría Escrivá

Kristen kallelse → att besvara kallelsen
Kristen kallelse → att leva som kristna
Kristen kallelse → att möta Kristi Kors
Kristen kallelse → att sprida frid

Smedjan

Kristen kallelse → att älska Korset
Kristen kallelse → bli varse om kallelsen

När Kristus går förbi

Kristen kallelse → de tre vägarna
Kristen kallelse → den gode Herden
Kristen kallelse → den kristne, en annan Kristus
Kristen kallelse → dopets kallelse

Samtal med Josemaría Escrivá

Kristen kallelse → ett helgjutet liv

Samtal med Josemaría Escrivá

Kristen kallelse → ett nytt bud
Kristen kallelse → frihet

Samtal med Josemaría Escrivá

Kristen kallelse → följa Jesus Kristus
Kristen kallelse → första omvändelse

När Kristus går förbi

Kristen kallelse → gensvar och fri hängivelse
Kristen kallelse → helga världen

Vägen

Smedjan

Guds vänner

Kristen kallelse → kallelse till helighet
Kristen kallelse → kristet vittnesbörd
Kristen kallelse → kärlek och trohet gentemot Kyrkan
Kristen kallelse → med blicken riktad mot himlen
Kristen kallelse → medel för att hålla ut

När Kristus går förbi

Kristen kallelse → medåterlösare
Kristen kallelse → salt och ljus
Kristen kallelse → samlevnad, kärlek
Kristen kallelse → skyldig att be
Kristen kallelse → sociala skyldigheter

Vägen

Kristen kallelse → tjänstvillighet
Kristen kallelse → utvalda av Gud

När Kristus går förbi

Kristen kallelse → utöva dygderna
Kristen kallelse → övernaturligt liv

Samtal med Josemaría Escrivá