361

För dig, som inombords klagar över att man behandlar dig hårt och upplever kontrasten med dina släktingars uppträdande, skriver jag av ur en militärläkares brev: "Gentemot den sjuke kan man antingen uppträda kallt och effektivt som en redlig yrkesman, vilket är objektivt och nyttigt för patienten, eller som familjen, med gråtmilt jämmer. Vad skulle det bli av en förbandsplats under ett slag, när de sårade strömmar till och ständigt blir fler för att det inte går att evakuera dem tillräckligt snabbt, om det vid varje bår stod en hel familj? Man skulle lika väl kunna gå över till fienden."

Denna punkt på ett annat språk