373

Jag tycker om ditt motto som apostel: "Arbeta oupphörligt".

Denna punkt på ett annat språk