404

Du har misslyckats! Vi misslyckas aldrig. Du satte all din tillit till Gud. Sedan prövade du alla mänskliga medel.

Gör följande sanning klar för dig: din framgång - nu och i just denna angelägenhet - bestod just i att misslyckas. Tacka Herren och börja om på nytt.

Denna punkt på ett annat språk