387

Det helighets plan som Herren förväntar sig av oss, bestäms genom följande tre punkter: helig orubblighet, heligt tvång och helig oförskämdhet.

Denna punkt på ett annat språk