482

Vad betyder det om du har hela världen med dess makt emot dig? Du … skall bara gå på! Säg som psalmisten: "Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skall jag frukta? … Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum - Om än en här lägrar sig mot mig, så fruktar ändå inte mitt hjärta."

Denna punkt på ett annat språk