715

Denna förvirring inom dig, frestelsen som omger dig, är som en bindel för din själs ögon.

Du famlar i mörkret. Försök inte gå ensam, ensam kommer du att falla. Gå till din föreståndare - till din överordnade - så kommer du med hans hjälp att höra ärkeängeln Rafaels ord till Tobias: Forti animo esto, in proximo est ut a Deo cureris - Fatta mod, snart kommer Gud att bota dig. Var lydig, så kommer fjällen och bindeln att falla från dina ögon och Gud att uppfylla dig med nåd och frid.

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk