727

Hela din kropp är som ett öppet sår. Så har du det. Allting får dina själskrafter och sinnen att lida.

Allting förvandlas till frestelser … Var ödmjuk - jag måste upprepa det: snart kommer man att ta dig ur detta tillstånd. Smärtan kommer att förvandlas till glädje, och frestelsen kommer att bli orubblig säkerhet.

Men stärk din tro under tiden: uppfyll dig själv med hopp; och gör ständigt akter av kärlek, även om du tycker att de känns som tomma ord.

Denna punkt på ett annat språk