89

"Maria har valt den bästa delen", läser man i det heliga Evangeliet. Där är hon, insuper Mästarens ord. Skenbart overksam ber hon och älskar. Sedan följer hon med Jesus på hans vandringar genom städer och byar.

Vad svårt det är att följa med honom om man inte ber!

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk