108

Jag säger dig med en utländsk författares ord att ditt apostoliska liv är lika mycket värt som din bön.

Denna punkt på ett annat språk