914

Vad synd det är om dessa massor - ur över-, under- eller medelklassen - som saknar ideal! Det verkar som om de inte vet om att de har en själ. De går som boskap, får … eller svin i var sin hjord.

Jesus, med din barmhärtiga Kärleks hjälp skall vi göra kreatursbesättningen till en här, fårskocken till en armé … och ur svinhjorden skall vi ta och rena dem som inte längre vill vara orena.

Denna punkt på ett annat språk