921

Du som är en apostolisk människa, du är salt. Bonum est sal - salt är bra att ha, läser man i det heliga Evangeliet. Si autem sal evanuerit - men om saltet mister sin kraft … är det ingenting värt längre, varken för åkern eller som gödsel; man kastar bort det som något oanvändbart.

Du är salt, apostel. Men om du mister din kraft …

Denna punkt på ett annat språk