207

Бъди благодарен като за извънредно ценен дар за тази свята ненавист, която изпитваш към самия себе си!

Този параграф на друг език