440

Когато приключиш своята работа, заеми се с работата на ближния и в името на Христос му помогни! Направи го с деликатност и лекота, така че да не разбере, че излизаш извън преките си задължения.

— Ето това се нарича изтънчена добродетел на едно истинско Божие чедо!

Този параграф на друг език