543

Видя ме, че служа Святата Литургия върху един напълно изчистен олтар: само покривка, без излишна украса. С голямо Разпятие. Масивни свещници с големи восъчни свещи, които се издигат до самото Разпятие. Широка одежда със строги линии. Драгоценна чаша с голяма патена. Без електрическо осветление, чиято липса ние не забелязахме.

— И ти трябваше да направиш усилие, за да излезеш от храма: така хубаво ти беше вътре! Виждаш ли как ни доближава до Бог литургичната простота?

Предмети
Този параграф на друг език