551

В набожностите не допускай да бъдеш завладян от рутината — бягай от нея като от самия дявол. Най-доброто средство, за да не паднеш в тази яма, в този гроб на истинската набожност, е съзнанието за постоянното Божие присъствие.

Предмети
Този параграф на друг език