631

Откъсни се от земните блага! Обичай духовната нищета и живей бедно — задоволявай се с това, което е необходимо за един скромен и благоразумен живот.

— В противен случай никога не ще бъдеш апостол.

Предмети
Този параграф на друг език