638

С какви свети възможности разполага бедността! — Спомняш ли си? В моменти на нужда ти му даде за онова апостолско начинание последната си стотинка, с която разполагаше.

Един Божи свещенослужител ти каза: „И аз ще ти дам всичко, което имам. Ти падна на колене и можа да чуеш: „Благословението на Всемогъщия Бог — Отец, Син и Свети Дух — да слезе над теб и да пребъде завинаги с теб!“.

Ти и сега си убеден, че си бил заплатен добре!

Този параграф на друг език