637

Не може да се каже, че си заобичал бедността, ако не обичаш всичко, което бедността носи със себе си.

Предмети
Този параграф на друг език